Info

Ruokakasvatus on koko koulun tai päiväkodin asia. Kootkaa yhteisen pöydän ääreen tarvittavat henkilöt ja tehkää arvio koulunne tai päiväkotinne ruokailun ja ruokakasvatuksen nykytilasta. Arviointilomakkeen täyttäminen on hyvä tapa aloittaa ja seurata ruokakasvatuksen kehittämistä. Sopikaa arvioinnin jälkeen, mihin asioihin jatkossa keskitytte. Suunnittelun tukena voi käyttää toimintasuunnitelmapohjaa ja ruokakasvatuksen vuosikelloa.

Koulussa ja päiväkodissa ja toteutettava ruokakasvatus on käytännössä monialaista asioiden, uskomusten ja asenteiden tarkastelua keskustelun, leikin, esimerkin ja kokemisen avulla. Se herättelee huomaamaan sekä pohtimaan ruokaan ja syömiseen liittyviä ilmiöitä ja tietoja eri näkökulmista. Sen päämäärät voivat olla moninaisia: ne voivat liittyä ruokakulttuuriseen osaamiseen, kestävän elämäntavan edistämiseen, ruokajärjestelmän tuntemiseen tai terveyden edistämiseen.

Täytä ala- ja yläkoulujen arviointilomake

Täytä päiväkodin arviointilomake

Kysyttävää? Ota yhteyttä!

Sivusto on kehitetty Maistuva koulu, Ruokakunta ja Kokonaisvaltaista ruokakasvatusta -hankkeissa yhteistyössä Ruokakasvatusyhdistys Ruukun, Itä-Suomen yliopiston ja Suomen Sydänliiton kanssa. Ruokailun ja ruokakasvatuksen nykytilan arvioinnin kehittämisen ovat mahdollistaneet maa- ja metsätalousministeriön avustus sekä terveyden edistämisen määräraha (STM).

www.maistuvakoulu.fi
www.ruokakunta.com
www.neuvokasperhe.fi

Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry
toiminnanjohtaja
Silja Varjonen
[email protected]
www.ruokakasvatus.fi