Hyppää sisältöön

Koulut

Arvioikaa ruokailun ja ruokakasvatuksen nykytilaa täyttämällä sähköinen arviointilomake työryhmänä, jossa on edustettuna ainakin rehtori, opettajia, ohjaajia, ruokapalvelun työntekijä, kouluterveydenhoitaja ja mahdollisuuksien mukaan myös oppilaita. Yhtenäiskouluissa arviointi toteutetaan siten, että ala- ja yläkouluilla on omat työryhmänsä eli arviointilomakkeelle annetaan kahdet erilliset vastaukset. Halutessanne voitte tulostaa pdf-version arviointilomakkeesta alta.

Varatkaa vastaamiseen aikaa noin 30–45 minuuttia. Arviointilomakkeen täyttäminen on samalla hyvä hetki pohtia yhdessä työyhteisössä toteutettavaa ruokakasvatusta ja saada yhteinen näkemys toimivista käytännöistä sekä mahdollisista kehittämiskohteista.

Yhteenvetoon kannattaa palata säännöllisesti

Saatte koosteen vastauksista ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen. Kun olette täyttäneet arviointilomakkeen, sopikaa yhdessä, mihin asioihin ruokakasvatuksen kehittämisessä tänä lukuvuonna keskitytte. Löydät täältä vuosikellon ja toimintasuunnitelmapohjan suunnittelun tueksi.

Nykytilan arvio kannattaa säilyttää ja palata siihen tietyin väliajoin. Arvioinnin voi toistaa esimerkiksi vuosittain, jotta valittujen kehittämiskohteiden tilannetta ja tavoitteiden toteutumista voidaan seurata ja toimintaa kehittää edelleen. Lähetämme ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen yhden muistutusviestin vuoden kuluttua lomakkeen täyttämisestä.

Tuloksia voi tarkastella kunta- ja hyvinvointialuekohtaisesti tulokset-sivulla. Yksikkökohtaiset tulokset eivät ole julkisia.

Ruokailun ja ruokakasvatuksen nykytila ala- ja yläkoulussa

Vaihe 1 / 6

  • Taustatiedot

  • Hidden
    Pienikokoisessa yhtenäiskoulussa voi täyttää lomakkeen yhdellä kertaa. Valitse tällöin yksiköksi sekä ala- että yläkoulu. Huom! Varhaiskasvasvatukselle on oma lomake, jonka löydät täältä: https://nykytila.fi/varhaiskasvatus/
  • Kopio täytetystä lomakkeesta lähetetään tähän osoitteeseen.
    Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon.
  • KK slash PP slash VVVV