Koulut

Arvioikaa nykytilaa täyttämällä verkkokysely työryhmänä, johon voi kuulua rehtori, opettajia, ohjaajia, ruokapalvelun työntekijä, kouluterveydenhoitaja ja mahdollisuuksien mukaan myös oppilaita. Yhtenäiskouluissa arviointi toteutetaan siten, että ala- ja yläkouluilla on omat työryhmänsä eli lomakkeelle annetaan kahdet erilliset vastaukset.

Varatkaa vastaamiseen aikaa noin 30-45 minuuttia. Kyselyyn vastaaminen on samalla hyvä hetki yhdessä pohtia työyhteisössä toteutettavaa ruokakasvatusta ja saada yhteinen näkemys toimivista käytännöistä sekä mahdollisista kehittämiskohteista.

Saat koosteen vastauksista ilmoittamaanne sähköpostiin. Nykytilan arvio kannattaa säilyttää ja palata siihen säännöllisin väliajoin. Arvioinnin voi toistaa esimerkiksi vuosittain, jotta valittujen kehittämiskohteiden tilannetta ja tavoitteiden toteutumista voidaan seurata ja toimintaa kehittää edelleen.

Ruokailun ja ruokakasvatuksen nykytila ala- ja yläkoulussa

Vaihe 1 / 6

  • Taustatiedot

    Huom! Varhaiskasvatukselle on oma lomake, jonka löydät täältä: https://nykytila.fi/varhaiskasvatus/
  • Kopio täytetystä lomakkeesta lähetetään tähän osoitteeseen.
    Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon.
  • Date Format: MM slash DD slash YYYY

Jaa: