Hyppää sisältöön

Ruokakasvatus alakoulussa

Näin voit edistää ruokakasvatusta omassa koulussasi
1. Kokoa porukka. Arvioikaa yhdessä ruokakasvatuksen nykytila.
2. Poimikaa ideoita koulun tarpeiden tai vuosikellon mukaan.
3. Päivittäkää tietonne verkko-koulutuksella.
4. Toistakaa säännöllisin väliajoin.
5. Tuloksena koulu, jossa opitaan ja innostutaan ruuasta!

Ruokakasvatus on enemmän kuin ruokailua

Ruokakasvatus on kaikkea ruokaan liittyvää viestintää, vaikuttamista, ohjausta ja neuvontaa, joiden avulla voidaan vahvistaa ruokaan ja syömiseen liittyviä tietoja ja taitoja ja vaikuttaa arvoihin ja asenteisiin. Ruokakasvatus tarkastelee ruokaa ja syömistä laajasti – esimerkiksi terveyden ja hyvinvoinnin, ruuantuotannon ja ympäristön sekä kulttuurin näkökulmista.

Ruokakasvatus tarjoaa lapsille oivalluksia mm. omista aisteista ja kehon viesteistä, lisää ruokailoa ja ruokarohkeutta ja kannustaa hyviin valintoihin sekä vahvistaa myönteistä suhdetta omaan kehoon ja ruokaan.

Varhaiskasvatukselle ja kouluille ruokakasvatus tarjoaa herkullisen pedagogisen työkalun, jonka hyödyntäminen on tutkitusti vaikuttavaa: myönteinen ja innostunut suhde ruokaan edistää lasten hyvinvointia, terveyttä ja oppimista.

Työkalut käyttöön nykytilan arvioinnin jälkeen

Kun olette täyttäneet nykytila.fi-arviointilomakkeen, sopikaa yhdessä, mihin asioihin ruokakasvatuksen kehittämisessä tänä lukuvuonna keskitytte. Käyttäkää ruokakasvatuksen suunnittelun tukena toimintasuunnitelmapohjaa sekä ruokakasvatuksen vuosikelloa (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.). Nykytilan arvio kannattaa säilyttää ja palata siihen säännöllisin väliajoin. Arvioinnin voi toistaa esimerkiksi vuosittain, jotta valittujen kehittämiskohteiden tilannetta ja tavoitteiden toteutumista voidaan seurata ja toimintaa kehittää edelleen.

Valmiita sisältöjä ja ideoita ruokakasvatukseen löydätte: Maistuva koulu -sivustolta (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.).

Tilaa myös kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirje! (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Maistuvan koulun ideapankki
Teemat
Kohderyhmät
Aiheet