Hyppää sisältöön

Kunnat

Nykytila.fi on ruokakasvatuksen arviointityökalu kunnan ja maakunnan hyvinvointikertomustyöhön. Verkkopalvelussa voi tarkastella arvioinnin tuloksia oman kunnan lisäksi maakunnan tasolla. Palvelusta löytyy myös vertailutietoa muista kunnista.

Kunnan päiväkodeissa ja kouluissa toteutettujen nykytila-arviointien pohjalta hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmaan voidaan kirjata lasten ruokailua ja ruokakasvatusta koskevat:

  • tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet
  • resurssit ja vastuutahot
  • seuranta- ja arviointimittarit.

Miten?

  1. Asettakaa hyvinvointisuunnitelmaan tavoitteeksi ruokailusuositusten mukainen ruokailu ja ruokakasvatus päiväkodeissa ja kouluissa.
  2. Ottakaa käyttöön Nykytila.fi -työkalu päiväkodeissa ja kouluissa.
  3. Poimikaa kunnan tilannetta kuvaavat indikaattorit osaksi (laajaa) hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa.
  4. Tarkastelkaa tulosten perusteella mitkä asiat toteutuvat hyvin ja mitkä vaativat jatkossa erityistä huomiota.
  5. Valitkaa käytännön toimenpiteet ja vastuutahot niiden toteuttamiselle sekä määrittäkää käytettävissä olevat resurssit ruokakasvatuksen kehittämiseksi.

Miksi?

Kuntapoliittiset päätökset luovat perustan lasten ruokailun ja ruokakasvatuksen toteuttamiselle varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Asian kirjaaminen osaksi kunnan keskeistä strategisen johtamisen asiakirjaa, hyvinvointikertomusta, mahdollistaa ruokakasvatuksen tunnistamisen ja hyödyntämisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keinona koko kunnassa. Lisäksi varmistetaan riittävä resursointi ruokakasvatustyön johtamiseen kunnanvaltuustotasolta lähtien.

Kenelle?

Hyvinvointikertomuksen laatimisesta vastaavat tahot, kuten hyvinvointityöryhmä ja -koordinaattori. Työhön on tärkeää osallistaa lasten ravitsemuksen ja ruokakasvatuksen asiantuntija, kuten ravitsemusterapeutti, ruokapalvelun edustaja, kotitalousopettaja tai muu ruokakasvatukseen perehtynyt ammattilainen sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen edustajat.