Hyppää sisältöön

Hyvinvointikertomus

Nykytila.fi on ruokakasvatuksen arviointi- ja seurantatyökalu kunnan ja hyvinvointialueen hyvinvointikertomustyöhön. Verkkopalvelussa voi tarkastella arvioinnin tuloksia oman kunnan lisäksi hyvinvointialueen tasolla. Palvelusta löytyy myös vertailutietoa muista kunnista ja valtakunnallisesti.

Ruokailun ja ruokakasvatuksen toteutumisen indikaattorit

Nykytilan arvioinnin tuloksena ruokailun ja ruokakasvatuksen toteutumista kunnassa voidaan arvioida viiden indikaattorin osalta:

 • Ruokakasvatuksen tuki ja jatkuvuus
 • Ruokakasvatus osana kasvatusta ja opetusta
 • Ruokailun järjestäminen ja kehittäminen
 • Monipuolinen ja riittävä ateria
 • Ruokakasvatusta edistävä yhteistyö

Kukin indikaattori/osa-alue koostuu kuudesta ruokailusuositusten pohjalta laaditusta kysymyksestä.

Päiväkodeissa ja kouluissa toteutettujen nykytila-arviointien pohjalta kunnan/hyvinvointialueen hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmaan voidaan kirjata lasten ruokailua ja ruokakasvatusta koskevat:

 • tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet
 • resurssit ja vastuutahot
 • seuranta- ja arviointimittarit

MITEN?

 1. Asettakaa hyvinvointisuunnitelmaan tavoitteeksi ruokailusuositusten mukainen ruokailu ja ruokakasvatus päiväkodeissa ja kouluissa.
 2. Ottakaa käyttöön Nykytila.fi -arviointityökalu päiväkodeissa ja kouluissa.
 3. Poimikaa kunnan tilannetta kuvaavat indikaattorit osaksi (laajaa) hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa.
 4. Tarkastelkaa tulosten perusteella mitkä asiat toteutuvat kunnassa hyvin, ja mitkä vaativat jatkossa erityistä huomiota.
 5. Valitkaa käytännön toimenpiteet ja vastuutahot niiden toteuttamiselle sekä määrittäkää käytettävissä olevat resurssit ruokakasvatuksen kehittämiseksi.

MIKSI?

Kuntapoliittiset päätökset luovat perustan lasten ruokailun ja ruokakasvatuksen toteuttamiselle varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Asian kirjaaminen osaksi kunnan keskeistä strategisen johtamisen asiakirjaa, hyvinvointikertomusta, mahdollistaa ruokakasvatuksen tunnistamisen ja hyödyntämisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keinona koko kunnassa. Lisäksi varmistetaan riittävä resursointi ruokakasvatustyön johtamiseen kunnanvaltuustotasolta lähtien.

KENELLE?

Hyvinvointikertomuksen laatimisesta vastaavat tahot, kuten hyvinvointityöryhmä ja -koordinaattori. Työhön on tärkeää osallistaa lasten ravitsemuksen ja ruokakasvatuksen asiantuntija, kuten ravitsemusterapeutti, ruokapalvelun edustaja, kotitalousopettaja tai muu ruokakasvatukseen perehtynyt ammattilainen sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen edustajat.

Liitteet