Hyppää sisältöön

Päättäjät


Kunnan tärkein pöytä on lasten ruokapöytä.


Jokainen lapsi ruokailee kunnan koulun ja päiväkodin ruokapöydässä yli 3000 kertaa. Tutkimusten mukaan ruokakasvatus lisää lasten täysipainoisen lounaan nauttimista ja osallisuutta ruokailussa. Kuntapoliittiset päätökset luovat perustan lasten ruokailun ja ruokakasvatuksen toteuttamiselle.

Kunnan tärkeimmän pöydän ympärillä rakennetaan iloisempaa, maukkaampaa ja terveempää huomista, kun

 • tarjoamme maukasta ja ravitsemussuositusten mukaista ruokaa.
 • ruokailuun on riittävästi aikaa ja ruokailutilat ovat miellyttäviä.
 • ruokakasvatusta päiväkodeissa ja kouluissa seurataan ja kehitetään nykytila.fi-verkkotyökalun avulla.
 • mahdollistetaan ohjaavien aikuisten esimerkkiruokailu ja osaamisen kehittäminen ruokakasvatuksen täydennyskoulutuksilla.

MIKSI?

Ruokakasvatus on tärkeä osa kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ravitsemuksellisesti kestävän tulevaisuuden rakentamista. Lapsena opitut terveyttä edistävät ruokatottumukset vaikuttavat pitkälle aikuisikään saakka.

KENELLE?

Kuntapäättäjille ja viranhaltijoille

MITEN?

 1. Tarjotkaa kasvattajille mahdollisuus toimia esimerkkiruokailijoina – aikuisen läsnäolo lisää monipuolista syömistä ja ruokakasvatustilanteita. Kasvatus- ja opetushenkilöstön ateriaedusta voi päättää kunta tai rehtori/ päiväkodinjohtaja.
  • Esimerkkejä: Salon Pajulan alakoulussa rehtori antoi ateriaedun kaikille luokan- ja kielten opettajille, mikä lisäsi oppilaiden kanssa ruokailevien aikuisten määrää. Kuopiossa varhaiskasvatuksen hallinto on linjannut ateriaedun kaikille hoito- ja kasvatustyötä tekeville.
 2. Seuratkaa ja kehittäkää nykytila.fi:n avulla – tiedolla johtamisen työkalu kunnalliseen päätöksentekoon ja hyvinvointikertomukseen. Nykytila.fi:n avulla on helppo asettaa ruokakasvatuksen tavoitteita ja seurata niiden toteutumista.
  • Esimerkki: Pohjois-Savossa päiväkodit ja koulut arvioivat ruokakasvatuksen ja ruokailun nykytilaa verkkotyökalulla. Aluekohtaiset yhteenvedot tuloksista auttavat näkemään, mikä sujuu ja mikä vaatii kehitystyötä.
 3. Lisätkää ruokakasvatus osaksi ruokapalveluiden palvelusopimuksia – saatte enemmän vastinetta rahalle. Kirjaus mahdollistaa, että ruokapalveluiden henkilökunta osallistuu ruokakasvatukseen yhteistyössä kasvattajien kanssa.
  • Esimerkki: Tampereella ruokapalvelun, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyö ruokakasvatuksen toteuttamisessa on kirjattu selkeästi palvelusopimukseen. Käytössä ovat mm. ruokakasvatuksen vuosikello, maistelupaketit, ruokaraadit, kouluruokadiplomi ja TET-harjoittelu ruokapalvelussa.

Liitteet