Hyppää sisältöön

Päiväkodit

Arvioikaa ruokailun ja ruokakasvatuksen nykytila täyttämällä sähköinen arviointilomake työryhmänä, jossa on edustettuna ainakin päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja, varhaiskasvatuksen lastenhoitajia ja ruokapalvelun työntekijä. Halutessanne voitte tulostaa pdf-version arviointilomakkeesta alta.

Varatkaa vastaamiseen aikaa noin 30-45 minuuttia. Arviointilomakkeen täyttäminen on samalla hyvä hetki pohtia yhdessä työyhteisössä toteutettavaa ruokakasvatusta ja saada yhteinen näkemys toimivista käytännöistä sekä mahdollisista kehittämiskohteista.

Yhteenvetoon kannattaa palata säännöllisesti

Saatte koosteen vastauksista ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen. Kun olette täyttäneet arviointilomakkeen, sopikaa yhdessä, mihin asioihin ruokakasvatuksen kehittämisessä tällä toimintakaudella keskitytte. Löydät täältä vuosikellon ja toimintasuunnitelmapohjan suunnittelun tueksi.

Nykytilan arvioinnin kooste kannattaa säilyttää ja palata siihen tietyin väliajoin. Arvioinnin voi toistaa esimerkiksi vuosittain, jotta valittujen kehittämiskohteiden tilannetta ja tavoitteiden toteutumista voidaan seurata ja toimintaa kehittää edelleen. Lähetämme ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen yhden muistutusviestin vuoden kuluttua lomakkeen täyttämisestä.

Tuloksia voi tarkastella kunta- ja hyvinvointialuekohtaisesti tuloksetsivulla. Yksikkökohtaiset tulokset eivät ole julkisia.

Ruokailun ja ruokakasvatuksen nykytila varhaiskasvatuksessa

Vaihe 1 / 6

  • Taustatiedot

  • Hidden
    Huom! Kouluille on oma lomake, jonka löydät täältä: https://nykytila.fi/koulu/
  • Kopio täytetystä lomakkeesta lähetetään tähän osoitteeseen.
    Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon.
  • KK slash PP slash VVVV