Ruokakasvatuksen kehittäminen – päiväkodit

Kun olette täyttäneet nykytila.fi-arviointilomakkeen, sopikaa yhdessä, mihin asioihin ruokakasvatuksen kehittämisessä tänä lukuvuonna keskitytte. Käyttäkää ruokakasvatuksen suunnittelun tukena toimintasuunnitelmapohjaa sekä ruokakasvatuksen vuosikelloa.

Valmiita sisältöjä ja ideoita ruokakasvatukseen löydätte: Neuvokas perhe -sivustolta.

Nykytilan arvio kannattaa säilyttää ja palata siihen säännöllisin väliajoin. Arvioinnin voi toistaa esimerkiksi vuosittain, jotta valittujen kehittämiskohteiden tilannetta ja tavoitteiden toteutumista voidaan seurata ja toimintaa kehittää edelleen.

Nykytilan tuloksia voi vertailla kunnan sisällä sekä maakuntien välillä. Näitä tietoja voi hyödyntää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä osana hyvinvointisuunnitelmaa ja -kertomusta.