Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste

Nykytila.fi-sivuston tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Seloste on laadittu 29.6.2023. Tämä seloste korvaa aikaisemmat versiot.

1. Rekisterinpitäjä

Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry
Oltermannintie 8, 00620 Helsinki
Puhelin: +358 40 526 8475
info at ruokakasvatus.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Silja Varjonen
Puhelin: +358 40 526 8475
silja@ruokakasvatus.fi

2. Rekisteröidyt

Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry:n Nykytila.fi -sivuston kouluja ja varhaiskasvatuksen yksiköitä käsittelevä rekisteri.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Sähköpostiosoitteet pyydetään, jotta täytetty lomake voidaan lähettää vastaajalle ja yksi (1) muistutusviesti lomakkeen uudelleentäyttämisestä vuoden kuluttua vastaamisesta. Sähköposteja ei käytetä muuhun tarkoitukseen. Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.

Teknisesti kerätyt tiedot Palveluiden käytöstä

Keräämme teknisesti tietoja palveluiden käytöstä ja laitteiden teknisistä ominaisuuksista jäljempänä tarkemmin kuvatusti. Tietojen kerääminen on automaattista ja siihen hyödynnetään WordPressin Statistics-lisäosaa. Tiedot tallentuvat webhotellin palvelimelle.

Tällaisia tietoja ovat mm:

  • IP-osoite (ja sijaintimaa)
  • toimet ja niiden ajat Palveluissa (kuten katsotut sivut ja sisällöt ajankohtineen)
  • käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi sekä ohjelmistoversiot
  • selaimen tyyppi ja kieliasetukset
  • Palveluihin ohjannut sivusto ja sivusto, johon Palveluista on siirrytty, palvelin ja verkkotunnus

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavat henkilötiedot käyttäjistä

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Organisaatio
  • Nimike

Teknisesti kerätyt tiedot palveluiden käytöstä, jota ei voi yhdistää henkilötietoihin.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@ruokakasvatus.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tieto tallentuu www-sivujen tietokantaan.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Itä-Suomen yliopiston hanketyöntekijöillä on pääsy rekisteriin. Tietoja voidaan luovuttaa sen kunnan hyvinvointikoordinaattorille, jota kerätty tieto koskee sekä sen hyvinvointialueen hyvinvointikoordinaattorille, jonka alueelta tieto on kerätty

8. Käsittelyn kesto

Tietoja säilytetään niin kauan, kuin se on toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista.  

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisteriin on pääsy Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry:n työntekijöillä sekä Itä-Suomen yliopiston hanketyöntekijöillä.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.