Päiväkodit

Arvioikaa nykytilaa täyttämällä arviointilomake työryhmänä, jossa on edustettuna ainakin päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja, varhaiskasvatuksen lastenhoitajia ja ruokapalvelun työntekijä.

Varatkaa vastaamiseen aikaa noin 30-45 minuuttia. Lomakeen täyttäminen on samalla hyvä hetki yhdessä pohtia työyhteisössä toteutettavaa ruokakasvatusta ja saada yhteinen näkemys toimivista käytännöistä sekä mahdollisista kehittämiskohteista.   

Saatte koosteen vastauksista ilmoittamaanne sähköpostiin. Kun olette täyttäneet arviointilomakkeen, sopikaa yhdessä, mihin asioihin ruokakasvatuksen kehittämisessä tänä lukuvuonna keskitytte. Käyttäkää ruokakasvatuksen suunnittelun tukena toimintasuunnitelmapohjaa sekä ruokakasvatuksen vuosikelloa.

Nykytilan arvio kannattaa säilyttää ja palata siihen säännöllisin väliajoin. Arvioinnin voi toistaa esimerkiksi vuosittain, jotta valittujen kehittämiskohteiden tilannetta ja tavoitteiden toteutumista voidaan seurata ja toimintaa kehittää edelleen.  Tulokset saa näkyville kunta- ja maakuntakohtaisesti etusivulla sekä tulokset-sivulla. Yksikkökohtaiset tulokset eivät ole julkisia.

Ruokailun ja ruokakasvatuksen nykytila varhaiskasvatuksessa

Vaihe 1 / 6

  • Taustatiedot

    Huom! Kouluille on oma lomake, jonka löydät täältä: https://nykytila.fi/koulu/
  • Kopio täytetystä lomakkeesta lähetetään tähän osoitteeseen.
    Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon.
  • KK slash PP slash VVVV

Jaa: